dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

poniedziałek, 3 października 2011

Bierne palenie tytoniu


Bierne palenie tytoniu 

  (ang. environmental tobacco smoke 
(exposure to environmental tobacco smoke), 


ETSdym tytoniowy środowiskowy
 (ekspozycja na dym tytoniowy środowiskowy)– występuje, gdy dym z wyrobu tytoniowego używanego przez jedną osobę oraz dym przez nią wydychany zostaje wdychany przez innych.

Wyrażenie bierne palenie (Passivrauchen) zostało ukute w III Rzeszy.

Aktualne dowody naukowe wykazują, że bierna ekspozycja na dym tytoniowy może przyczynić się do śmierci i chorób, wśród których są schorzenia przewlekłe prowadzące do inwalidztwa. Ocenia się, że z powodu biernego palenia rocznie umiera w Polsce 1 tys., w USA 53 tys. a na całym świecie około 600 tysięcy osób. Badania WHO wykazały, że wraz z upływem czasu od momentu przerwania ekspozycji zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka płuc i ekspozycja sprzed 15 lat na dym tytoniowy osób, które nie palą, nie zwiększa już ryzyka zachorowania na raka płuca.

 

 

Efekty długotrwałe


Badania dostarczyły naukowych dowodów, że bierne palenie tytoniu powoduje te same problemy jak palenie bezpośrednie, włączając raka płuc, choroby układu krążenia oraz schorzenia płuc takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie oskrzeli i astma. Metaanalizy danych pokazały, że dla osób niepalących mieszkających z partnerami, którzy palą w domu, ryzyko zachorowania na raka wzrosło o 20-30%, natomiast dla osób narażonych na dym tytoniowy w miejscu pracy wzrost ryzyka wynosił 16-19%.
Biernemu paleniu jest przypisywany szeroki wachlarz negatywnych efektów, niezależnie od tego, czy ekspozycja na dym jest krótkotrwała, czy też częsta lub długa. Niektóre przejawy:
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc
  • Oddziaływanie biernego palenia na powstanie raka płuc zostało poddane rozległym studiom. Badania z Europy (1998), Wielkiej Brytanii (1998), USA (1986, 1992, 1997, 2001, 2003) i Australii (1997) konsekwentnie wykazały znaczący wzrost ryzyka pośród osób biernie palących.
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na raka
  • Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem doszła do wniosku, że "bierne palenie jest czynnikiem rakotwórczym z grupy 1."
 • Zwiększone ryzyko chorób serca
 • Zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonych
 • Zwiększone ryzyko śmierci łóżeczkowej
 • Zwiększone ryzyko zachorowania na astmę, u dzieci i u dorosłych
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia u dzieci problemów z psychiką, takich jak depresja, niepokój i niedojrzałe zachowanie
 • Zwiększone ryzyko infekcji płucnych
 • Zwiększone ryzyko infekcji ucha
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia u dzieci alergii i śmierci
 • Zaostrzenie astmy i alergii
Chociaż natura biernego palenia sprawia, że badanie jego wpływów na zdrowie jest utrudnione, metaanalizy z całego świata wskazują, że zagrożenia ze strony biernego palenia są znaczące.

 

 

Efekty krótkotrwałe


Osoba z astmą może doświadczać ataków spowodowanych przez palenie czynne i bierne bez względu na to czy są dorosłymi, czy dziećmi.
 
Dym tytoniowy jest alergenem i osoby cierpiące na alergię mogą mieć zatkany, cieknący nos, załzawione oczy, mogą kichać, kaszleć i mieć uczucie duszności oraz inne typowe objawy alergii w ciągu kilku minut od ekspozycji. 

Niektórzy ludzie bez rozpoznanych uczuleń i bez astmy mogą kaszleć w wypełnionych dymem pokojach, a także mieć bóle głowy, czuć nudności, senność oraz doświadczać innych dolegliwości, podczas gdy normalnie nie wykazywaliby takich objawów bez obecności dymu. 

Wielu byłych palaczy oraz tych, który chcą rzucić wolą nie czuć dymu tytoniowego, bo może to spowodować u nich ochotę zapalenia.

Wiele osób po prostu nie lubi tego zapachu, który przesiąka włosy i ubranie.

Wiele spośród tych krótkotrwałych efektów ulega przerwaniu wraz z zakończeniem ekspozycji.

Jednakże uważa się, że powtarzana ekspozycja powoduje poważniejsze skutki długoterminowe.

 

 

Badania epidemiologiczne nad biernym paleniem


Badania epidemiologiczne wykazują, że niepalący wystawieni na działanie dymu tytoniowego są zagrożeni wieloma problemami zdrowotnymi związanymi z bezpośrednim paleniem.

W 1992 Journal of the American Medical Association opublikował przegląd dostępnych dowodów z badań epidemiologicznych i innych prac naukowych dotyczących powiązania biernego palenia z chorobami serca i oszacowano, że bierne palenie było odpowiedzialne za 35 tys. do 40 tys. zgonów na rok w Stanach Zjednoczonych we wczesnych latach 1980. Niektóre badania podają, że niepalący, którzy żyją z palaczami mają o 25% większe prawdopodobieństwo śmierci z powodu zawału serca oraz bardziej prawdopodobne, że będą mieć udar mózgu i rzadko rozwinie się u nich rak narządów płciowych. Niektóre badania, takie jak Helena Study sugerują, że ryzyko niepalących mogą być nawet większe niż w tym oszacowaniu.

Helena Study podaje, że ekspozycja na dym tytoniowy od innej osoby zwiększa chorób serca u niepalących aż o 60%. Rodzice, którzy palą wydają się być czynnikiem ryzyka dla dzieci i niemowląt powiązanym z niską masą urodzeniową, zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS), zapaleniem oskrzeli, płuc oraz ucha środkowego.

W 2002 roku grupa 29 ekspertów z 12 państw zebrała się na konwencji Programu Monograficznego Międzynarodowej Agencji do Spraw Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer – IARC) podlegającej Światowej Organizacji Zdrowia i poddali rewizji wszystkie ważniejsze dowody związane paleniem tytoniu i występowaniem raka. Oto ich wnioski: Metaanalizy wykazują, że istnieje statystycznie znaczące i spójne powiązanie pomiędzy rakiem płuca u małżonek palaczy (lub małżonków palaczek), a eskpozycją na bierne palenie tytoniu. Zwiększenie ryzyka wynosi 20% dla kobiet i 30% dla mężczyzn i pozostaje takim po skontrolowaniu pewnych potencjalnych stronniczych źródeł i udowadniających nieprawdziwość.

Dodatkowo, badania oceniające bierne palenie bez przyglądania się partnerom palaczy wykazały, że wysoka całkowita ekspozycja na bierne palenie jest związana z jeszcze większym ryzykiem niż od palących partnerów i jest szeroko rozpowszechniona u osób niepalących.

Australijska Narodowa Rada do Spraw Astmy cytuje badania wykazujące, że: ekspozycja na dym tytoniowy środowiskowy jest prawdopodobnie najważniejszą substancją zanieczyszczającą w mieszkaniach, zwłaszcza gdy znajdują się w nich małe dzieci:
 • Palenie przez jedno z obojga rodziców, a zwłaszcza matkę zwiększa ryzyko wystąpienia astmy u dzieci.14,15,<LE III-2>
 • Perspektywy dla wczesnodziecięcej astmy są mniej korzystne w przypadku domów, w których się pali.15,<LE III-2>
 • Dzieci z astmą, które są narażone na palenie w swoim domu generalnie mają poważniejszy przebieg choroby.16,<LE III-1>
 • Wielu dorosłych z astmą podaje środowiskowy dym tytoniowy jako przyczynę wyzwalającą objawy choroby.17,<LE III-1>
 • Zdiagnozowana przez lekarzy astma jest bardziej powszechna pośród niepalących dorosłych narażonych na środowiskowy dym tytoniowy niż u tych, którzy nie są narażeni. Pośród ludzi z astmą wyższa ekspozycja na bierne palenie jest związana z większym ryzykiem poważnych ataków.18,<LE III-2>
We Francji wykazano, że bierne palenie jest przyczyną 3 tys. – 5 tys. przedwczesnych zgonów co roku, a premier Dominique de Villepin podczas obwieszczenia o zakazie palenia w całym kraju zacytował jeszcze większe oszacowania: "że jest przyczyną więcej niż 13 śmierci na dzień. Jest to nieakceptowalna rzeczywistość w naszym kraju pod względem zdrowia publicznego".

 

 

Zakazy palenia

 

 

Zakazy palenia w III Rzeszy


W późnych latach 1930. naziści stopniowo wprowadzali prawo antynikotynowe. W 1938 Luftwaffe i Reichspost wprowadziły zakaz palenia. Podobne zakazy wprowadzono również w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach publicznych i domach wypoczynkowych. Położnym zabroniono palenia na służbie. 

W 1939 NSDAP uznała za nielegalne palenie we wszystkich swoich siedzibach, a Heinrich Himmler, ówczesny szef SS, ograniczył służbom policyjnym i SS możliwość palenia na służbie. Palenie było również zabronione w szkołach.

W 1941 roku w 60 niemieckich miastach zabroniono palenia w tramwajach.

Zakaz palenia obowiązywał również w schronach, choć w niektórych wprowadzono osobne pomieszczenia na palarnie. Kolejny krok w kampanii antynikotynowej nadszedł w lipcu 1943, gdy zabroniono publicznego palenia osobom w wieku poniżej 18. lat. W następnym roku zabroniono palenia w autobusach i kolei miejskiej. Dokonano tego z osobistej inicjatywy Adolfa Hitlera, który obawiał się, że konduktorki mogłyby być ofiarami biernego palenia.

 

 

Zakazy palenia w XXI wieku


Konsekwencją potwierdzenia ryzyka dla zdrowia ze strony biernego palenia było wprowadzenie ogólnego zakazu palenia w miejscach serwujących jedzenie i picie (restauracjach, kawiarniach, klubach nocnych) w Norwegii 1 czerwca 2004, w Szwecji 1 czerwca 2005 oraz w wielu częściach Ameryki.

Zakazy palenia z czasem zwiększyły swój zasięg na więcej państw (takich jak Islandia i Szkocja) oraz okręgi administracyjne innych (np. stan Nowy Jork, Waszyngton, Ohio i Arkansas w USA), zabraniając teraz palenia w budynkach użytku publicznego, jak również w prywatnych budynkach użyteczności publicznej (restauracjach, klubach). Wiele budynków posiada specjalne wentylowane pomieszczenia dla palących; niekiedy wydzielenie takiej przestrzeni jest nakazane przez prawo.

Nawet w krajach tradycyjnie postrzeganych za naród palaczy, badania ankietowe wykazały poparcie dla zakazów palenia, jak chociażby 70% we Francji.

W ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy od wprowadzenia w mieście Pueblo w stanie Kolorado zakazu palenia, szpitale zanotowały 27% spadek w zgłoszeniach o ataki serca. W zgłoszeniach z sąsiednich miast, które nie przyjęły zakazu palenia, nie zanotowano zmian. Doktor Raymond Gibbons, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, powiedział, że "spadek liczby ataków serca w ciągu pierwszego półtora roku po wprowadzeniu zakazu palenia jest najprawdopobniej związany ze zmniejszeniem efektów, jakie wywierało na zdrowie bierne palenie, będące znaczącym czynnikiem w powodowaniu zawałów serca".

15 listopada 2010 w Polsce weszły w życie przepisy ograniczające palenie papierosów w miejscach publicznych. Zakaz obejmuje lokale gastronomiczno-rozrywkowe, zakłady pracy oraz inne pomieszczenia użytku publicznego.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter, 

niedziela, 2 października 2011

Dym tytoniowy


Dym tytoniowy 

– pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. 

Składa się z fazy gazowejpirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki chemiczne. 

Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 substancji mających działanie na organizm i rozproszonych w niej cząsteczek stałych.

Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają 

Składniki dymu tytoniowego

 

Główne składniki


Głównymi składnikami dymu tytoniowego (w 85% masy dymu) są: 
azot, tlen i dwutlenek węgla.

 

Pozostałe składniki


Inne składniki to:
 • nikotyna - alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jaki i hamujące w obrębie zwojów nerwowych.
  • zwiększa stężenie:
   • katecholamin
   • glukozy
   • kortyzolu
   • wolnych kwasów tłuszczowych
   • wazopresyny
   • β-endorfin
 • tlenek węgla w ilości 2-6%, który powoduje pojawienie się karboksyhemoglobiny, która nie przenosi tlenu (poziom karboksyhemoglobiny u osób niepalących wynosi około 1%, u umiarkowanych palaczy około 5%, do 15% u osób wypalających duże ilości tytoniu, co oznacza że około 1/6 hemoglobiny jest niezdolna do transportu tlenu).
 • faza cząstek stałych
  • smoła - czyli agregat cząstek dymu tytoniowego pozbawiony nikotyny i wilgoci - działanie karcynogenne
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - działanie karcynogenne
  • fenol i krezol - działanie karcynogenne i drażniące drogi oddechowe
  • β-naftyloamina - działanie karcynogenne
  • N-nitrozonornikotyna - działanie karcynogenne
  • benozo-a-piren - działanie karcynogenne
  • metale śladowe o działaniu karcynogennym
   • nikiel
   • arsen
   • polon 210
  • indol i karbazol będące akceleratorami nowotworowymi - przyspieszają i zwiększają rozwój nowotworów
  • katechol będący kokarcynogenem
 • faza gazowa
  • substancje o działaniu karcynogennym:
   • nitrozoaminy
   • hydrazyna
   • chlorek winylu
  • substancje o działaniu drażniącym i toksycznym na nabłonek rzęskowy układu oddechowego
   • cyjanowodór
   • aldehyd octowy
   • akroleina
   • amoniak
   • formaldehyd
   • tlenki azotu

 

Oddziaływanie czynnego palenia na zdrowie

 

 

Wpływ na długość życia


Palący żyją średnio o ok. 14 lat krócej niż niepalący.

 

Wpływ na rozwój nowotworów


Wdychanie dymu tytoniowego ma udowodnione znaczenie w powstawaniu następujących nowotworów (zwiększa ryzyko wystąpienia):
 • rak płuca
 • rak krtani
 • rak jamy ustnej
 • rak przełyku
 • rak gardła
 • rak pęcherza moczowego
 • rak żołądka
 • rak wargi dolnej
 • rak trzustki
 • rak prącia
 • rak nerki
 • rak szyjki macicy

 

Wpływ na inne układy organizmu człowieka


Pozostały (pozanowotworowy) wpływ na organizm ludzki:
 • zwiększenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego:
  • miażdżyca
  • choroba niedokrwienna serca
  • zawał mięśnia sercowego
  • naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby przewodu pokarmowego
  • choroba wrzodowa
  • dyspepsja
 • impotencja
 • zwiększona częstość występowania zespołów mielodysplastycznych
 • wpływ na ciążę i rozwój płodu
  • utrudnienie zapłodnienia
  • zwiększenie ryzyka samoistnego poronienia, obumarcia płodu i zgonu dziecka w okresie okołoporodowym
  • niedorozwój płodu (dzieci matek palących mają średnio mniejszą masę urodzeniową o 170 g)
  • dym tytoniowy ma również wpływ na późniejszy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka
 • przedwczesne wystąpienie:
  • starzenia się skóry
  • zaćmy
  • zwyrodnienia plamki żółtej oka
  • zmian w obrębie krążków międzykręgowych o typie dyskopatii
 • interakcje lekowe
  • zmniejszenie poziomu leków
   • propranolol
   • teofilina
   • propoksyfen (opioid).
  • przyspieszenie metabolizmu leków
   • olanzapina
 

 

Uzależnienie od tytoniu

Z powodu uzależnienia od tytoniu, wielu palaczy ma problemy z rzuceniem palenia, pomimo wiedzy na temat jego negatywnych skutków zdrowotnych.

 

Korzystne efekty zdrowotne palenia tytoniu


Tytoń ma niewielką liczbę pozytywnych efektów na zdrowie, głównie związanych z działaniem nikotyny na układ nerwowy. Prawdopodobnie najważniejszym z nich może być potencjalny wpływ na chorobę Alzheimera.

Niektóre badania wykazały, że osoby chore na chorobę Alzheimera rzadziej paliły względem ogółu populacji. Jedna z możliwych interpretacji to taka, że palenie może mieć korzystny wpływ w zapobieganiu wystąpienia choroby Alzheimera. Jednakże badania na tym polu są ograniczone, a wyniki rozbieżne.

Niektóre badania wykazują, że palenie zwiększa ryzyko choroby Alzheimera. Z kolei niedawny przegląd dostępnej literatury naukowej na ten temat prowadzi do wniosku, że obserwowany spadek ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera może być spowodowany tym, że palacze po prostu umierają wcześniej, jeszcze zanim osiągną wiek, w którym choroba Alzheimera przeciętnie się rozpoczyna. "Różnicowanie śmiertelności zawsze jest problemem, gdy trzeba zbadać efekty palenia w przypadku schorzenia o niskiej zachorowalności przed 75 rokiem życia, co dotyczy przypadków choroby Alzheimera" (stwierdzenie z przeglądu).

Palacze mają dwa razy mniejsze prawdopodobieństwo przeżycia do wieku 80 lat niż niepalący. Według chińskiej medycyny palenie mocnego tytoniu, bez nadużywania, przez osoby energetycznie wyziębione może mieć korzystny wpływ na energetykę organizmu.


Niektóre badania wykazały powiązanie palenia z:
 • protekcyjnym działaniem palenia na aktualnych palaczy z chorobą Parkinsona, chociaż autorzy zaznaczyli, że bardziej prawdopodobne jest, iż ruchy wykonywane z powodu choroby mogą uniemożliwiać palenie, niż żeby samo palenie miało efekt ochronny.
 • efekt ochronny we wrzodziejącym zapaleniu jelita, ale zwiększającychoroby Leśniowskiego-Crohna, innej postaci nieswoistego zapalenia jelit. ryzyko wystąpienia
 • zmniejszone ryzyko mięsaka Kaposiego.
 • istnieją pewne dowody zmniejszonego ryzyka endometriozy u niepłodnych kobiet, chociaż inne badania wykazały, że palenie zwiększa ryzyko u płodnych kobiet. Nie ma dowodów na ochronne działanie u kobiet płodnych lub jest ich bardzo niewiele.
 • niektóre wstępne dane z 1996 sugerowały zmniejszone ryzyko wystąpienia włókniaków, jednakże dowody ogółem nie są przekonywające.
 • istnieją ograniczone dowody na zmniejszone występowanie nadciśnienia w czasie ciąży, lecz nie w przypadku ciąży mnogiej. Poza tym palenie zwiększa prawdopodobieństwo prawie każdego niekorzystnego działania zdrowotnego, jakie może dotyczyć matki i dziecka, i jest najsilniejszą pojedynczą, modyfikowalną przyczyną chorób i śmierci u matek i noworodków.
 • duży odsetek schizofreników stosuje palenie tytoniu, jako formę samoleczenia


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.jak-rzucic-palenie-tytoniu.blogspot.com

Palenie


Palenie 


– proces, podczas którego substancje (najczęściej tytoń) są spalane, a dym, który wydziela się podczas tego procesu jest wdychany (inhalowany).

Początkowo palenie substancji o działaniu narkotycznym było formą rekreacji. Owe specyfiki podczas spalania uwalniają substancje aktywne, takie jak np.: nikotyna, które są następnie wchłaniane przez płuca. 

Jednakże palenie może być praktykowane również, jako część rytuałów, w celu wywołania transów, bądź, aby doznać duchowego oczyszczenia. 
Obecnie najpowszechniejszą metodą palenia są papierosy, głównie wytwarzane fabrycznie, jest również możliwość skręcania ich własnoręcznie za pomocą gilzy (cienkiej bibułki) i tytoniu. Innymi wyrobami, chociaż nie tak popularnymi jak papierosy, są: fajki, cygara, fajki szklane, fajki wodne, tzw. szisze.

Palenie tytoniu jest jedną z najpopularniejszych form palenia.
Jest praktykowana przez ponad miliard dojrzałych ludzi na całym świecie

Konopie i opium są mniej popularnymi specyfikami. Większość z palonych narkotyków uznawana jest za uzależniające. Niektóre z owych substancji są klasyfikowane, jako twarde narkotyki, jak np. heroina czy crack, ale ich użycie jest ograniczone, ponieważ nie są one dostępne poprzez handel komercyjny.

 

 

Wpływ palenia na zdrowie

Palący żyją średnio o ok. 14 lat krócej niż niepalący. Badania medyczne dowodzą, że palenie jest jedną z wiodących przyczyn takich chorób jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuc, choroba niedokrwienna serca i wiele innych. Palenie podczas ciąży może również doprowadzić do komplikacji podczas porodu, a także spowodować gorszy rozwój psychofizyczny dziecka.

 

 

Odsetek palących w społeczeństwie i zakazy palenia

Dowody na to, że palenie jest zagrożeniem dla zdrowia, przyczyniły się do tego, że wiele krajów ustanowiło wysokie podatki na wyroby tytoniowe oraz stworzyło kampanie przeciwko paleniu. Poszczególne państwa, stany i miasta mają również narzucone zakazy palenia w większości obiektów użytku publicznego. Pomimo tych zakazów europejskie kraje wciąż utrzymują 18 z 20 najwyższych miejsc. Według ERC - Towarzystwa Analiz Rynku największymi palaczami są Grecy. Średnio na jednego Greka w roku 2007 przypadało 3000 papierosów.

W Bhutanie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych oraz sprzedaży papierosów na terenie całego kraju. Również niektóre społeczności religijne (np. Świadkowie Jehowy czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego) są zobowiązane do wystrzegania się palenia i zażywania tytoniu.

W krajach rozwiniętych współczynnik palenia został zrównany, bądź spadł, jednak kontynuuje przyrost w krajach rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych współczynnik palenia w okresie między 1965 a 2006 rokiem zmniejszył się o połowę, i tak z 42% spadł na 20,8% wśród osób dorosłych.
W Polsce w 2009 wydano 90 mln złotych na środki wspomagające rzucanie palenia. Z tej sumy 71,2 mln wydane zostały na leki bez recepty

 

 

Historia palenia

Historia palenia datowana jest na 5000 lat p.n.e. i wzięła swoje początki od szamańskich rytuałów.. Wcześniej palenie ewoluowało w związku z religijnymi ceremoniami, jako rodzaj ofiary składanej bóstwom, w rytuale oczyszczenia, jak również pozwalało szamanom zmieniać stan ich umysłów w celu osiągnięcia duchowego oczyszczenia. Po tym jak Ameryki zostały zbadane i podbite przez Europejczyków praktyka palenia tytoniu rozprzestrzeniła się po całym świecie. W regionach takich jak: Indie czy Afryka Subsaharyjska palenie tytoniu połączyło się z istniejącymi już praktykami palenia (głównie konopi). W Europie przedstawiło to nowy typ aktywności społecznej i formę spożywania środków o działaniu narkotycznym, która wcześniej nie była znana.

Wyobrażenia dotyczące palenia były różne w zależności od czasu i miejsca: palenie było to święte, to grzeszne, raz wyrafinowane, innym razem wulgarne, było panaceum, jak również śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Dopiero niedawno, zwłaszcza w uprzemysłowionych krajach Zachodu, palenie zostało przedstawione w zdecydowanie negatywnym świetle.

Wiele starożytnych cywilizacji, takich jak: Babilonia, Indianie czy Chiny paliło kadzidła, jako część religijnych rytuałów, tak jak robili to Izraelici, a później także katolicy i Kościoły ortodoksyjne.

W Ameryce palenie wzięło swoje początki od szamańskich ceremonii palenia kadzideł, później zaś stosowane było dla przyjemności, jako narzędzie społeczne.

Palenie tytoniu oraz wielu innych środków o działaniu halucynogennym było używane w celu wywołania transów oraz aby osiągnąć kontakt ze światem duchów. Plemiona z Południowo-Wschodniej Ameryki przenosiły duże ilości tytoniu w torbach, jako łatwo akceptowalny towar na wymianę. Palili oni tytoń w fajkach, podczas określonych ceremonii, obrzędów sakralnych, jak również, aby przypieczętować zawartą umowę. Członkowie owych plemion palili tytoń w różnych etapach życia, nawet w okresie dzieciństwa. Wierzono, ze tytoń był darem od Stwórcy, jak również w to, iż wydychany dym tytoniowy był zdolny zabrać troski i modlitwy do Nieba.

Poza paleniem, tytoń był również używany w medycynie. Był stosowany, jako środek przeciwbólowy na takie przypadłości, jak bóle ucha czy zębów, a okazjonalnie był stosowany jako kompres. Indianie zamieszkujący pustynie mówili, że palenie to lekarstwo na przeziębienie, tym skuteczniejsze, gdy tytoń był zmieszany z liśćmi małej Pustynnej Szałwii (łac. Salvia Dorrii), bądź korzeniem z drzewa balsamicznego. Owe mieszanki były uważane za szczególnie dobre w leczeniu astmy i gruźlicy.

 

 

Zakaz palenia

Od 15 listopada 2010 roku w wielu miejscach publicznych w Polsce obowiązuje zakaz palenia. Obejmuje on m.in. lokale gastronomiczno-rozrywkowe, miejsca pracy, szpitale, teren uczelni, miejsca przeznaczone do zabaw dzieci, przystanki komunikacji publicznej, pomieszczenia obiektów sportowych oraz inne pomieszczenia użytku publicznego.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.jak-rzucic-palenie-tytoniu.blogspot.com

Witaj na www.jak-rzucic-palenie-tytoniu.blogspot.com !


Blog www.jak-rzucić-palenie-tytoniu.blogspot.com został stworzony dla osób chcących rzucić palenie, skończyć ze swym złym nawykiem i zacząć dbać o swoją cerę.

Będziemy wspierać Cię w walce ze swoim nałogiem. Będziesz mógł zadać pytanie najlepszym ekspertom, oraz poznać opinie ludzi którzy już rzucili palić. Dowiesz się jak "bierny palacz" niszczy swoje zdrowie, oraz co grozi kobietom palącym podczas ciąży. Dodatkowo znajdziesz tu przydatne informacje m.in. :
 • jak odnowić swoją skórę,
 • jak wybielić zęby.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół www.jak-rzucic-palenie-tytoniu.blogspot.com